Store biler B/E (Trailerkort)

Køreundervisningen til denne kategori skal mindst omfatte:

  • 4 lektioner i teorilokale
  • 6 kørelektioner (øvelseskørsel)

Undervisningen skal strække sig over mindst 3 undervisningsdage.

Denne lektionsplan omfatter, hvad der i alt svarer til 10 lektioner af 45 minutters varighed. Det er køre elvens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for hvor mange lektioner    – ud over det anførte obligatoriske lektionsantal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges.

 

heste